+48 58 511-99-11

ul. Gospody 17, 80-340 Gdańsk

Rada i Zarząd

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”

Prezes Zarządu – inż. Waldemar Pazio
Z-ca Prezesa Zarządu, Główny księgowy – mgr Ireneusz Butkiewicz

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 po uprzednim osobistym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania w sekretariacie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” – kadencja 2021-2024

Prezydium

Przewodniczący RN – Włodzimierz Preś
Z-ca Przewodniczącego RN – Karolina Miłosz
Sekretarz RN – Krystyna Kapuścińska

Komisja rewizyjna

Przewodniczący komisji – Józef Haponiuk
Członek komisji – Malwina Czupyt
Członek komisji – Joanna Nowak

Komisja gospodarki mieszkaniowej i remontów

Przewodniczący komisji – Bogumiła Wróblewska
Członek komisji – Jarosław Makowiec
Członek komisji – Michał Sałata

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów po uzgodnieniu terminu telefonicznie 58 511 99 18 bądź mailowo : rn@osiedlemlodych.com