Komunikaty

PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE II TERMIN

Od dnia 28.09. rozpoczęły się coroczne przeglądy kominiarskie. Harmonogram przeglądów II termin (ostatni), który odbędzie się w dniach 08.11.-10.11.2021 r. znajduje się w zakładce Aktualności i Akty prawne, Sprawy ogólne, Ogłoszenia i sprawy bieżące. Prosimy o udostępnienie mieszkań.

Walne Zgromadzenie 27.09.2021 r.

Zarząd SM "OM" na dzień 27.09.2021 r (poniedziałek) zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych". Zebranie odbędzie się na Hali Ergo Arena przy ul. Plac Dwóch Miast 1 w Gdańsku. W związku z trwającą pandemią prosimy Państwa o stosowanie się do zasad bezpieczeństwa. W zakładce Aktualności i Akty prawne, Sprawy członkowskie, Walne Zgromadzenie - znajdują się wszystkie materiały i uchwały objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dot. Kasy

Informujemy, że Kasa Spóldzielni będzie czynna tylko w poniedziałki w godz. 10 - 17 z przerwą w godz. 13:30 - 14:00. Prosimy o zachowanie dystansu w kojece oraz w przedsionku Kasy.

O spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych"

powstała w 1957 roku . W dniu 17.04.1959 odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę pierwszego budynku na polanie wzgórz morenowych pomiędzy Wrzeszczem a Oliwą - było to Osiedle im. "Janka Krasickiego". Następnie rozpoczęto budowę nowego osiedla pomiędzy Potokiem Jelitkowskim a granicą Sopotu.
W roku 1969 stało już tam 10 budynków mieszkalnych a Osiedle otrzymało nazwę im. "Jakuba Wejhera ". W roku 1969 rozpoczęto budowę 4 wieżowców przy ulicy Pomorskiej. W latach 1972 - 1976 powstało Osiedle "Żabianka ". Następnie w latach 1989 - 1992 wybudowano ostatnie 4 budynki - trzy na Osiedlu "Wejhera" i jeden na Osiedlu "Żabianka". Po podziale Spółdzielni w grudniu 2001r. powstały dwie Spółdzielnie Mieszkaniowe: SM "Żabianka" i SM "Osiedle Młodych".

Dane statystyczne

  • 2988 członków zamieszkałych
  • 17 budynków mieszkalnych
  • 2983 mieszkań ogółem
  • 20 mieszkań lokatorskich
  • 1576 mieszkań własnościowych
  • 1377 mieszkań wyodrębnionych