Zarząd spółdzielni "Osiedle Młodych"

 • Prezes Zarządu - inż. Waldemar Pazio
 • Z-ca Prezesa Zarządu, Główny księgowy - mgr Ireneusz Butkiewicz

Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00.

Rada Nadzorcza spółdzielni "Osiedle Młodych" - kadencja 2017-2020

Prezydium

 • Przewodniczący RN - Piotr Ejsmont
 • Z-ca Przewodniczącego RN - Aleksandra Zielińska
 • Sekretarz RN - Tomasz Pilczuk

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący komisji - Władysława Struzik
 • Członek komisji - Józef Haponiuk
 • Członek komisji - Stefan Harasimiuk

Komisja gospodarki mieszkaniowej i remontów

 • Przewodniczący komisji - Krystyna Kapuścińska
 • Członek komisji - Tadeusz Chlewiński
 • Członek komisji - Karolina Miłosz

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów po uzgodnieniu terminu telefonicznie 58 511 99 18 bądź mailowo : rn@osiedlemlodych.com.