Zarząd spółdzielni "Osiedle Młodych"

 • Prezes Zarządu - inż. Waldemar Pazio
 • Z-ca Prezesa Zarządu, Główny księgowy - mgr Ireneusz Butkiewicz

Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00.

Rada Nadzorcza spółdzielni "Osiedle Młodych" - kadencja 2021-2024

Prezydium

 • Przewodniczący RN -Włodzimierz Preś
 • Z-ca Przewodniczącego RN - Karolina Miłosz
 • Sekretarz RN - Krystyna Kapuścińska

Komisja rewizyjna

 • Przewodniczący komisji - Józef Haponiuk
 • Członek komisji - Malwina Czupyt
 • Członek komisji - Joanna Nowak

Komisja gospodarki mieszkaniowej i remontów

 • Przewodniczący komisji - Bogumiła Wróblewska
 • Członek komisji - Jarosław Makowiec
 • Członek komisji - Michał Sałata

Rada Nadzorcza przyjmuje interesantów po uzgodnieniu terminu telefonicznie 58 511 99 18 bądź mailowo : rn@osiedlemlodych.com.